top of page
Yoga at Home

Služby

Ať už se rozhodnete růst, stabilizovat společnost, a nebo ji vyvést z krize, je nutné se zaměřit na optimální využití všech zdrojů. 

Interim manažerka

Jako interim manažerka jsem primárně zaměřena na výsledky!

Budu pro Vás ideálním partnerem, pokud máte potřebu:

 • provést zásadní změny ve firmě v oblasti zákaznikého servisu a obchodu s přesahem do dalších oblastí - IT, lidské zdroje, finance, nákup

 • zvládnout nestandarní situace ve firmě, kdy Vám pomůže nadhled a zkušenosti někoho nezávislého

 • vyvést společnost z krize, krizové řízení

 • krátkodobě řešit výpadek na manažerské pozici - neplánované odchody, mateřská dovolená a podobně

 • realizovat akční plán na odstranění nedostatků zjištěných v rámci auditů - zaměření primárně na procesy a smluvní vztahy

Interim

Projektová  manažerka

Nabízím kompletní projektový management se zaměřením na výsledky, dodání finálního díla ve stanoveném čase a rozpočtu.

 

Zajištění všech projektových aktivit:

 • sestavení časového harmonogramu

 • finanční plánování a jeho kontrola

 • sestavení a řízení projektového týmu

 • koordinace dodavatelů

 • analýza řešení rizik

 • spolupráce na výběrových řízeních

 • řešení nestandardních situací

 • vyhodnocování efektivity a smysluplnosti práce

 • reporting a komunikace výstupů projektu

Projekty

Mentorka

Mentoring patří k efektivním nástrojům, které pomáhají mentorovaným se efektivně profesně a osobnostně rozvíjet.

Jaká témata spolu můžeme například diskutovat:

 • aktuální problém/ situaci, které potřebujete objektivně řešit

 • Vaše potřeby, rozvoj potenciálu a stanovení dlouhodobějších cílů

 • budování Vaší osobní značky

Mentoring
bottom of page