top of page

Výzvy projektového manažera

Jako projektový manažer máte jedinou jistotu, že nepůjde vše podle původního plánu. To by bylo moc jednoduché a tak trochu nuda.


Jaké výzvy tedy čekají projektového manažera? Velmi často je to práce pod tlakem, honí deadlines, koordinuje velký tým, řeší kapacitní plánování a funguje i jako mediátor.Na práci projektového manažera mě baví, že každý projekt je jiný, potkávám různé typy lidí, čelím novým výzvám, pořád se učím, mám relativní volnost, ale přitom zásadní zodpovědnost za výsledek.


Pracujeme pod tlakem


Řada z nás pracuje pod tlakem efektivně, nemá s tím problém. Dokonce tlak některé žene k ještě lepším výsledkům, než když pracují v poklidu. Jiné však tlak děsí, nesoustředí se, dělají chyby, panikaří a jsou častěji nemocní.

Musíme vědět, koho máme v týmu. U projektového manažera se očekává, že tlak bude zvládat, ale projekt není jen o něm. Mysleme tedy i na ostatní a věnujme dostatečný čas plánování a poznávání se navzájem.


Deadlines


To co ráda nemám je, když se často mění termíny. Posouvá se dodávka celého projektu anebo jeho částí. Ideálně připravujeme harmonogram v momentě, kdy máme maximum dostupných informací, takže ve fázi finalizace cílového konceptu. Čas potřebný na dodávku projektu dle výpočtu zadavatele a dodavatele doporučuji navýšit minimálně o 50% a bude to reálný termín. Proč? Jsou to moje dlouholeté zkušenosti. Vždy se objeví nějaké komplikace, nové požadavky, částečné změny v zadání, někdo onemocní a podobně. Jako projektový tým pak nepůsobíte příliš kompetentně, když stále nestíháte a termíny posouváte.


Koordinace týmu


Chce to silný mandát a být silná osobnost, aby Vás všichni akceptovali a ctili dohody, které učiníte. Otevřeně komunikovali problémy, svůj pohled na věc, pochybosti, navrhovali jiná řešení. Pro úspěch projektu je důležitý proaktivní přístup jeho členů.

V každém projektu je potřeba sdílet informace, hlídat dodržování termínů a pod. Preferuji využití jakéhokoliv nástroje, který je k tomu vhodný a všem v týmu dostupný. Já využívám nejčastěji MS Teams a jeho aplikace, jako je Planner. OneNote nebo Wiki. Systém Vám posílá různé notifikace, upozorňuje i na nesplnění termínu. A celý tým to vidí a má přehled!


Úspěch každého projektu je o lidech, jejich schopnostech a dovednostech a o jejich nasazení


Plánování kapacit


Plánování všech zdrojů je důležité. Dnes se zaměřím na plánování lidských kapacit, které se často podceňuje a má velký vliv na dodávku celého projektu. Ujasněte si hned na začátku nominace a zodpovědnosti. Co nejpřesněji odhadněte nutnou míru zapojení každého člena týmu. Častý problém je, že ten, kdo projekt objednává, nemá žádné extra zdroje a do projektu zapojí lidi, kteří musí zvládat svoji běžnou práci a projekt je tak nějak navíc. Pokud netrvá projekt dlouho, případně jsou zapojeni jen do jeho části, lze to zvládnout. Ale dlouhodobé intenzivní zapojení možné není a je třeba stanovit priority. Pro dotčeného člena týmu to také znamená, že má přechodně dva šéfy, toho liniového a projektového a ti by se měli na alokaci kapacit domluvit. Tady to buhužel také často skřípe.


Projekťák je i mediátor


Mediátor je vlastně zprostředkovatel, já říkám i tlumočník, speciálně u IT projektů. Business něco poptává a objednává, k zajištění je nutná součinnost IT, ale tyto dva světy často mluví odlišným jazykem a proto si nerozumí. Dalším prvkem, který do komuniace vstupuje je i jeden a nebo více dodavatelů. A všichni by si měli porozumět, chápat svoje potřeby a společně se dostat k jednomu cíli. A aby to dobře dopadlo a všichni byli spokojeni, je opět role projektového manažera = mediátora.


Závěrem


Práce projektového manažera je pro ty, kteří mají rádi výzvy, chtějí poznávat nové lidi, procesy, technologie. Nezbytností je samostatnost a zodpovědnost a ideální je neprokrastinovat.

Comments


DSC_0062 (5).JPG

Vítejte na mém blogu!

Jmenuji se Leona a ráda se vyjadřuji k tomu co mě živí a zajímá. Jsem ráda na cestách, venku v přírodě a pokud něco dělám, dělám to naplno, v životě i v práci. Miluji svoji svobodu a nezávislost. 

bottom of page